Kategorija: Karijera

Arhitekta

Synergetic d.o.o. je kompanija koja se već 10 godina uspješno bavi inžinjeringom i izgradnjom stambenih zgrada, ali kao investitor. To znači da naša kompanija ne zapošljava građevinske radnike (nemamo vlastitu operativu), već ugovaramo izvođenje radova sa građevinskim firmama.
Naša djelatnost je interesantna i dinamična jer podrazumjeva različite faze projekta kao što je razrada projektne dokumentacije, tehnička razrada predmjera, nabavka i ugovaranje, prodaja stanova.

CONTINUE READING Arhitekta

Građevinski tehničar / Referent u tehničkoj pripremi

Synergetic d.o.o. je kompanija koja se već 10 godina uspješno bavi inžinjeringom i izgradnjom stambenih zgrada, ali kao investitor. To znači da naša kompanija ne zapošljava građevinske radnike (nemamo vlastitu operativu), već ugovaramo izvođenje radova sa građevinskim firmama.
Naša djelatnost je interesantna i dinamična jer podrazumjeva različite faze projekta kao što je razrada projektne dokumentacije, tehnička razrada predmjera, nabavka i ugovaranje, prodaja stanova.

CONTINUE READING Građevinski tehničar / Referent u tehničkoj pripremi